PRIMER_ANO_LEGISLATIVO
SEGUNDO_ANO_LEGISLATIVO
PRIMER_ANO_LEGISLATIVO
SEGUNDO_ANO_LEGISLATIVO
TERCER_ANO_LEGISLATIVO
PRIMER_ANO_LEGISLATIVO
005_TERCER_PERIODO_ORDINARIO
SEGUNDO_ANO_LEGISLATIVO
TERCER_ANO_LEGISLATIVO
004_SEGUNDO_PERIODO_DE_RECESO